Fri frakt på beställningar över SEK 799
Klimatkompenserad leverans 2-3 vardagar
30 dagars returrätt
Fri frakt på beställningar över SEK 799
Klimatkompenserad leverans 2-3 vardagar
30 dagars returrätt

Integritetspolicy

Hos qUINT prioriterar vi datasäkerhet och konfidentialitet högt, och vi tar vårt ansvar på allvar. I den här integritetspolicyn kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter vi har tillgång till när du är kund hos qUINT, besöker vår hemsida och/eller i övrigt använder någon av de tjänster eller funktioner som vi erbjuder.

Uppdaterad 20 mars 2024


1. Vi är den personuppgiftsansvariga

qUINT är personuppgiftsansvarig vid hanteringen av de personuppgifter som du lämnat till oss.

Våra juridiska uppgifter är som följer:
Axel Kaufmann ApS
Maren Smeds Gyde 9
8000 Aarhus C, Danmark

CVR nr.: 19 09 81 92
E-post: [email protected]


2. Syften med och rättsliga grunder för hanteringen av dina personuppgifter:

I samband med leveransen av våra tjänster kan vi hantera följande uppgifter om dig:


2.1 Användare av qUINTs hemsida

Vi använder kakor på quint-shop.com för att kunna leverera den bästa möjliga upplevelsen för användarna av vår hemsida.
Du kan läsa mer om vår användning av kakor i vår cookiepolitik her.

Dessutom samlar vi in information om till exempel sidvisningar, webbläsarbeteende och källa för statistiska ändamål. All information anonymiseras och kan inte spåras tillbaka till dig. Behandlingen för statistiska ändamål grundar sig på Artikel 6(1)(f). Våra legitima intressen inkluderar att optimera våra butiker, produktutbud, erbjudanden samt digitala plattformar och tjänster. Våra legitima intressen väger tyngre än hänsynen till den registrerades integritet och frihetsrättigheter, eftersom det kan anses vara en rimlig förväntning bland besökare på webbplatsen att vi utför sådan statistisk behandling.


2.2 Kunder hos quint-store.com

2.2.1 Vilka av dina personuppgifter hanterar vi?

qUINT hanterar allt efter omständigheterna dina identitets- och kontaktuppgifter, köphistorik och kortinformation i samband med onlinebeställningar. Personuppgifterna kategoriseras som vanliga uppgifter som omfattas av dataskyddsförordningens artikel 6.

2.2.2 Vad är syftet med hanteringen av dina personuppgifter?

Behandlingen sker för att bekräfta beställningar, leverera varor, ta emot betalning, tillhandahålla kundservice och, i förekommande fall, kreditering. Vi använder också informationen om varje onlinekunds digitala beteende på vår webbplats för att få allmän statistisk kunskap om onlinekundernas användning av de digitala plattformarna. Slutligen använder vi informationen om varje onlinekunds köp för att få allmän statistisk kunskap om onlinekundernas beteende i syfte att utveckla och förbättra våra butiker, vårt produktsortiment och våra erbjudanden.

2.2.3 Vilken rättslig grund har vi för att hantera dina personuppgifter?

Behandling i samband med en onlinetransaktion grundar sig i allmänhet på artikel 6.1 b i GDPR, medan behandling för statiska ändamål grundar sig på artikel 6.1 f. Våra legitima intressen består i att optimera våra butiker, produktsortiment, erbjudanden och digitala plattformar och tjänster. Den registrerades intressen när det gäller integritet och friheter väger tyngre än våra legitima intressen, eftersom det måste anses vara en rimlig förväntan från kundernas sida att vi utför sådan statistisk behandling.

2.2.4 När raderas dina personuppgifter?

Personuppgifter om kunder i qUINTs onlinebutik raderas tre år efter att den senaste beställningen är slutförd eller annullerad. Bokföringspliktiga uppgifter raderas dock först fem år efter räkenskapsårets slut, enligt dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt c, samt danska bokföringslagens (bogføringsloven) § 10.

 


2.3 Medlemmar i qUINTs nyhetsbrevstjänst, kundklubb och konto

2.3.1 Vilka av dina personuppgifter hanterar vi?

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kundklubb eller deltar i en av våra tävlingar kommer vi i samband med det att hantera dina personuppgifter i syfte att skicka dig nyhetsbrev, inbjudningar, spara kvitton för dina köp och annan information om våra tjänster och vår verksamhet.
Vi hanterar efter omständigheterna dina profiluppgifter, inbegripet men inte begränsat till ditt namn, mejladress, födelsedatum, hemmabutik och telefonnummer. Personuppgifterna kategoriseras som vanliga uppgifter som omfattas av dataskyddsförordningens artikel 6.

2.3.2 Vad är syftet med hanteringen av dina personuppgifter?

Behandlingen sker i det huvudsakliga syftet att upprätthålla och hantera ett medlemsprogram. Som en del av medlemsprogrammet behandlar vi också personuppgifter i syfte att segmentera varje kunds shoppingprofil och beteende för att rikta erbjudanden och marknadsföring. Slutligen använder vi uppgifterna för att underhålla och utveckla våra butiker, produktsortiment samt digitala plattformar och tjänster.

2.3.3 Vilken rättslig grund har vi för att hantera dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden för hanteringen så vitt det gäller medlemskap, nyhetsbrev eller deltagande i tävlingar är ditt samtycke, enligt dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt a. Samtycket kan när som helst dras tillbaka.
Hanteringen av personuppgifter i statistiska syften baseras på dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt f. Vår legitima intresse består i att optimera våra fysiska butiker, varusortiment, erbjudanden samt digitala plattformar och tjänster. Vår legitima intresse går före hänsyn till den registrerades integritet och friheter, då det måste betraktas som en rimlig förväntan från medlemmarna att vi utför en sådan statistisk hantering.

2.3.4 När raderas dina personuppgifter?

Uppgifterna lagras så länge du är aktiv medlem i vår kundklubb. Uppgifterna raderas automatiskt efter två års inaktivitet (när du inte har öppnat vårt nyhetsbrev).
Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke och få dina uppgifter raderade genom att kontakta oss på [email protected].


2.4 Personer som kontaktar qUINTs kundtjänst med ärenden

2.4.1 Vilka av dina personuppgifter hanterar vi?

qUINT hanterar personuppgifter som qUINT tar emot via telefon eller skriftliga ärenden från en kund, en medlem eller annan person, inbegripet men inte begränsat till namn, mejladress och telefonnummer.

2.4.2 Vad är syftet med hanteringen av dina personuppgifter?

Hanteringen av skriftliga ärenden och ärenden inkomna via telefon sker i syfte att handlägga och om möjligt lösa de frågor som ärenden rör, som ett led i qUINTs vanliga kundtjänst.

2.4.3 Vilken rättslig grund har vi för att hantera dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen.
Våra legitima intressen är att hantera, upprätthålla, följa upp och, i möjligaste mån, lösa de frågor som begäran gäller. Våra legitima intressen har företräde framför den registrerades privatliv och friheter, eftersom det måste anses vara en rimlig förväntan från de personer som gör förfrågan att vi utför den nämnda behandlingen.

2.4.4 När raderas dina personuppgifter?

Vi behåller telefonlistor och skriftliga förfrågningar tills alla affärer mellan oss och dig har avslutats. Som standard raderas informationen inom 2 år efter att förfrågan har behandlats.


2.5 Kameraövervakning

2.5.1 Vilka av dina personuppgifter hanterar vi?

qUINT hanterar bildmaterial från kameraövervakningen av qUINTs faciliteter, inbegripet butiker, lager och huvudkontor. Personuppgifterna kategoriseras med övervägande utgångspunkt som vanliga uppgifter som omfattas av dataskyddsförordningens artikel 6.

2.5.2 Vad är syftet med hanteringen av dina personuppgifter?

Hanteringen sker i syfte att skapa säkerhet och trygghet för qUINTs anställda, leverantörer och kunder, att förebygga och utreda kriminalitet, att beskydda qUINTs tillgångar och värden och tillhandahålla försäkringsmässig dokumentation, inbegripet men inte begränsat till dokumentation i samband med olyckor och skador och för att förbygga och utreda obehörigt intrång på qUINTs egendom.

2.5.3 Vilken rättslig grund har vi för att hantera dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden för hanteringen är med övervägande utgångspunkt i dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt f. qUINTs legitima intresse för hanteringen är ovan beskrivna syften. qUINTs legitima intresse går före hänsyn till den registrerades integritet och friheter, då det måste betraktas som en rimlig förväntan från de som befinner sig på qUINTs faciliteter.
Om bildmaterialet från kameraövervakningen visar på straffbara förhållanden (eller innehåller känsliga uppgifter) är den rättsliga grunden för hanteringen dataskyddsförordningens stycke 8, stycke 3–5 respektive dataskyddsförordningens artikel 9, stycke 2, punkt f.

2.5.4 När raderas dina personuppgifter?

Kameraövervakning hos qUINT är underlagd en separat intern policy. Av den framgår bland annat att allt inspelat material raderas senast 30 dagar efter inspelning, om inspelningarna inte ska användas som dokumentation i samband med konkreta saker om eventuellt straffbara aktiviteter.


3. Mottagare

Vi använder externa partners och leverantörer för till exempel drift, utveckling, webbhotell, IT-system etc., och vi lämnar därför ut dina personuppgifter till dem. Våra partners och leverantörer är personuppgiftsbiträden för oss, och de behandlar endast personuppgifter på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner. Vi kan också komma att lämna ut din uppgifter till externa tredje parter om vi får instruktioner om att göra det eller om det är en del av den tjänst som vi tillhandahåller dig. Det kan till exempel vara till polisen eller skattemyndigheterna.
När det är möjligt för den specifika tjänsten lämnas personuppgifter i pseudonymiserad form. Detta innebär att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik person utan användning av ytterligare uppgifter som endast qUINT känner till.
Förutom i de fall som nämns kommer dina personuppgifter inte att lämnas ut till tredje part utan ditt tillstånd, med undantag för utlämnande om vi säljer (delar av) företaget.


4. Tredjeländer

Vi överför i vissa fall personuppgifter till datatjänsteleverantörer som är etablerade utanför EU/EES (tredjeländer), inklusive till exempelvis SalesForce, som tillhandahåller marknadsföringstjänster som vi använder. SalesForce är vår datatjänsteleverantör och har sitt säte i USA. Datatjänstavtalet har ingåtts på basis av tillräcklighetsbeslutet; "EU-U.S. Data Privacy Framework", enligt Dataskyddsförordningen art. 13, stycke 1, punkt f.

Skyddsnivån för behandlingen av personuppgifter uppfyller samma krav som någon annan av våra datatjänsteleverantörer inom EU.


5. Säkerhet

qUINT har höga standarder för säkerhet, så även när det gäller skydd av dina personuppgifter. Därför har vi ett antal interna procedurer och policys som säkrar att vi lever upp till våra höga standarder och därmed uppfyller dataskyddsförordningens krav om implementering av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Därmed gör vi vårt bästa för att säkra dina personuppgifters kvalitet och integritet.


6. Lagring och radering av personuppgifter

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver behandla dem för att uppfylla ett eller flera av de syften som anges ovan. Vid bedömningen av hur länge vi behöver behålla dina personuppgifter kommer vi att ge avgörande vikt åt det eller de ändamål för vilka personuppgifterna i fråga behandlas.
Särskilda rättsliga bestämmelser, t.ex. bokföringslagen och lagen om penningtvätt, kan dock ge oss skyldighet och rätt att bevara personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifter kan också bevaras längre om de anonymiseras.


7. Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen ett antal rättigheter i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.


7.1 Rät till tillgång (tillgångsrätt)

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi hanterar om dig och ett antal ytterligare uppgifter.


7.2 Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot vår annars lagliga hantering av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot hanteringen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.


7.3 Rätt till rättelse

Du har rätt att få rättat oriktiga uppgifter om dig själv.


7.4 Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begränsa hanteringen av dina personuppgifter. Om du har rätt att få hanteringen begränsa får vi framöver endast hantera uppgifter (bortsett från lagring) med ditt samtycke eller i enlighet med rättskrav som kan fastslås, göras gällande eller försvaras.


7.5 Rätt till radering

I undantagsfall har du rätt att få information om dig raderad före den allmänna raderingsperioden. Om du begär det (och du har rätt till radering) kommer vi att radera de personuppgifter som vi har registrerat om dig utan onödigt dröjsmål.
Du har till exempel inte rätt till radering om vi är skyldiga att utföra ytterligare behandling eller om behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.


7.6 Rätt till dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan ansöka om att vi ger dig en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, och kan ansöka om att vi överför uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i danska Datatilsynets vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datatilsynet.dk.


7.7 Om du önskar göra dina rättigheter gällande

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss när som helst på [email protected]. När du gör en förfrågan om dina rättigheter ber vi dig att ge oss tillräcklig information för att vi ska kunna behandla din förfrågan, inklusive ditt fullständiga namn och din e-postadress, så att vi kan identifiera dig och svara på din förfrågan. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt.


8. Rätt att återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på [email protected].
Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som vi har utfört på grundval av ditt tidigare givna samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer det därför endast att gälla från och med den tidpunkten.


9. Länkar till andra webbsidor etcetera

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra företags webbplatser eller för deras metoder för insamling av personlig data. När du besöker andra webbplatser uppmanas du därför att läsa ägarnas policyer.


10. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten till att ändra denna personuppgiftspolicy baserat på väsentliga ändringar i lagstiftningen, nya tekniska lösningar, nya eller förbättrade funktioner eller för att förbättra hemsidan.


11. Överklagande

Om du är otillfreds med det sätt på vilka eller de syften i vilka vi hanterar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på [email protected].

Du har också rätt att skicka in ett klagomål till danska Datatilsynet:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby, Danmark
Telefon 0045 33193200
E-post: [email protected]